VIGTIG INFO!!!


Ved tidsbestilling accepteres disse betingelser.


Forsikring:

Der modtages kun hunde, som har den lovpligtige hundeansvarsforsikring

Behandling af hunden i salonen er til enhver tid på ejers eget ansvar. Skulle der ske skade på hunden, når den er i salonen, er det ejer selv eller ejers forsikring, der betaler evt. dyrlægebehandling. Det anbefales derfor, at hunden har en sygeforsikring.

Hundens ansvarsforsikring bruges i de tilfælde hvor

hunden bider hundefrisøren eller ødelægger ting i salonen.


Vigtigt når du aflevere din hund i salonen:

Hunden skal være helt gennemtør og være redt igennem med en kam.

Ankomst og afhentnings tidspunkt skal overholdes.


Hunden skal være luftet inden ankomst.


Ejer kan ikke være tilstede i salonen under behandling:

Det er nemlig ikke muligt at skabe den gode trygge kontakt og tillid mellem hund og frisør hvis ejer er tilstede, da hunden selvfølgelig vil søge sin ejer som den er mest tryg ved.


Filtrede hunde:

Er hunden meget filtret og er det umuligt at rede ud, vil hunden få en kort klip. Bemærk at det ikke er givet, at hunden får en "perfekt" klip.

Er hunden stærkt bundfiltret forbeholder vi os ret til at afvise hunden, da der kan være risiko for skade på hunden. Det er meget smertefuldt for hunden at være stærkt bundfiltret, og det kan være nødvendigt at fjernelse af pelsen skal ske under bedøvelse hos en dyrlæge. En stærkt bundfiltret pels kan forårsage hudirritation og hudbetændelse. Ved nedklipning af stærkt bundfiltret pels vil længden på pelsen være max 3.2 mm.

Ansvar og risiko for skader ved nedklip af en stærkt bundfiltret hund bæres alene af ejer, også hvis der måtte opstå hudlidelser eller alopecia efterfølgende.

OBS! Vi laver ikke større filterudredninger- Da dette er smertefuldt for hunden. 


Filtre:

Hunden skal før behandlingen være uden større filtre og redt igennem med en kam, specielt hvis du ønsker en bamse/hvalpe klip.

Er hundens pels for filtret eller helt bundfiltret, redes den ikke ud, da det er meget smertefuldt for hunden, og den vil derfor ikke kunne få en bamse/hvalpe klip. Det vil være nødvendigt, at klippe pelsen helt kort med maskine, for at kunne komme ind under filterne. Du vil selvfølgelig som kunde blive informeret først inden dette sker. Frisuren vil måske ikke være perfekt, men din hund bliver rigtig glad, når der ikke længere er filtre, som gør ondt ved hver bevægelse.


Aggressive hunde:

Ejer er forpligtet til at informere om hunden bider eller er aggressiv overfor fx. klippemaskiner eller lignende.

Vi forbeholder os ret til at stoppe behandlingen af hunden ved aggressiv adfærd.

Ejeren eller ejers forsikring hæfter for alle relaterede udgifter til medicin, operation, omkostninger til genoptræning, tabt indkomst og materiel skade, hvis hunden påfører skade på hundefrisørerne. Derfor modtages i salonen kun hunde, som har den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

 

Lopper/parasitter:

Hvis ejer har mistanke om eller har konstateret, at hunden har lopper eller orm, skal ejer ombooke den reservede tid og først komme i salonen, når hunden er behandlet.

Konstateres der lopper ved aflevering af hunden, vil den blive afvist.

Er behandlingen gået i gang, vil der blive opkrævet et tillæg til rengøring af udstyr og salon og ekstra tidsforbrug som følge heraf.

 

Afbud/Udeblivelse:

Afbud skal ske senest 72 timer før den aftalte tid.

Ved senere afbud eller udeblivelse betales 1000kr i gebyr (Doodler 1200kr).